ИНАРТ винаги поставя клиентите си на първо място и предоставя качествени услуги на разумни цени. Ние съблюдаваме стриктно договорените срокове, качеството на предадените материали, поверителния характер на информацията предоставена от клиентите и коректността на извършените легализации на документите.

ИНАРТ разполага с отлични преводачи, които извършват специализирани преводи в различни области. В специализираните области се ползват преводачи - специалисти в съответната област и/или консултанти.

Сред нашите корпоративни клиенти има фирми в областта на търговията, строителството, промишлеността, машиностроенето, финансите, банковото дело и др.

ИНАРТ винаги се е стремяла да поставя клиентите си на първо място и да удовлетворява техните желания коректно, качествено и в рамките на договорените срокове.






©INART Ltd. 2004
webmaster: x-kom.com