Цените са сформирани на базата на стандартна машинописна страница с текст от 1800 знака - 60 знака на ред по 30 реда на страница при отчитане на степента на сложност на езика (съобразно групата) и предоставения за превод текст.

Първа група езици - английски, немски, френски, руски, испански, италиански

Лични /общински/ документи - 8.00 лева
Фирмени документи - 8.00 - 10.00 лева
Технически, юридически, икономически и др. документи - 10.00 - 15.00 лева

Втора група езици - турски, гръцки, румънски, сръбски, полски, унгарски, чешки, словашки

Лични /общински/ документи - 10.00 лева
Фирмени документи - 10.00 - 12.00 лева
Технически, юридически, икономически и др. документи - 12.00 - 15.00 лева

Трета група езици - шведски, холандски, норвежки, датски, португалски

Лични /общински/ документи - 12.00 лева
Фирмени документи - 15.00 лева
Технически, юридически, икономически и др. документи - 20.00 лева

Четвърта група езици - японски, китайски, корейски, арменски, персийски, еврейски, арабски

Лични /общински/ документи - 20.00 лева
Фирмени документи - 25.00 лева
Технически, юридически, икономически и др. документи - 30.00 лева

Експресен превод + 50%
Отстъпка за обем над 10 страници - 10%


©INART Ltd. 2004
webmaster: x-kom.com