İNART TERCÜME BÜROSU tercüme alanında uzun yıllık profesyonel tecrübeye sahip uzmanların hizmetlerini sunmaktadır. İNART bürosuna bağlı tercümanlar Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Şubesi nezdindeki yeminli olup gizlilik beyannamesi imzalamış bulunan tercümanlardır.

İNART her türlü metinlerin acele ve tam tercümesini, belgelerin resmi kurum ve kuruluşlarda tasdik konusunda yararlı danışma ve hizmetler, müşterilere özen ve çevirinin belirtilen süreler içinde tamamlanmasını hedefleyen tercüme bürosudur.

İNART belgelerinizin tercüme ve tasdik ettirilmesi konusundaki sorunlarınıza çözüm ile birlikte kalıcı iş temaslarının kurulmasinda fiyatta yardım imkanları da sağlamaktadır.


©INART Ltd. 2004
webmaster: x-kom.com