İNART TERCÜME BÜROSUínun yüksek kalifiyeli ekibi:

-       Doğum kayıt örneği, evlenme kayıt örneği, ölüm tutanağı, diploma, akademik tarnskript ve saire şahsi evrakların tercümesi ve tasdik ettirlmesi;

-       Teknik şartaname ve ihale dokümanları, kalite, menşe, analiz setrifikaları, çeşitli aygıt ve makinelerin kullanım, bakım ve garanti kılavuzlarının tercümesi;

-       Yıllık muhasebe raporları, bilanço, gelir-gider raporları, vergi levhaları olmak üzere her türlü muhasebe ve vergi evrakların tercümesi;

-       Firma tescil belgeleri ve hukuki evraklar ile birlikte resmi şirket yazışmaları, sözleşme, anlaşma ve saire tercümeleri;

-       Sağlık kurul raporu, sağlık durumu bildirir rapor, tanı ile kararlar olmak üzere çeşitli sağlık ve tıp evraklarının tercümesi;

-       Uzmanlık gerektiren kitap, senaryo, makale, bilimsel metinler, diploma tezi tercümeleri;

-       Her türlü şahsi yazışma ve mektup, otobiyografi, taahhüt mektupları, iş dilekçeleri, teklifler, görev özellikleri ve saire tercümeleri;

-       Banka garantisi, banka hesap referansı gibi bankacılık işlemlerine ait evrakların tercümesi;

-       Filim tercümesi gibi hizmetler ile müşterilerine yardımcı olmak üzere çaba harcamaktadır..

Büromuz Bulgaristan Cumhuriyeti resmi kurum ve kuruluşlarınca tasdik edilebilen belgelerin onaylatma hizmetini de sunmaktadır. Yurdumuzda ve yurt dışında geçerli olmak üzere tesdik ettirilmesi gereken belgeler hakkında bilgi edinebilmeniz için firmamıza başvurabilirsiniz. Belgelerin onaylatma işlemi belge türü ve seçtiğiniz hizmet süresine bağlı olup 2 ile 10 çalışma günü arasında sürer.


©INART Ltd. 2004
webmaster: x-kom.com